PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Specializujeme se na projekty v oblasti

– zdravotní péče
– zdravotního pojištění
– podnikových procesů
– informačních systémů a to zejména v oblasti zdravotnictví,
poskytovatelů a plátců zdravotní péče

Disponujeme hlubokými znalostmi v oblasti řízení všech typů
zdravotnických zařízeni (od velkých krajských a fakultních
nemocnic, přes menší krajská a okresní zařízení až po malé
místní nemocnice a léčebny), řetězců a sítí zdravotnických
zařízení i zdravotních pojišťoven, včetně znalostí související
legislativy nebo legislativních úprav.